OSTZ.SK
Projekt OSTZ.SK sme vytvorili pre športové (hlavne stolnotenisové) súťaže a ligy, ktoré chcú elektronicky evidovať a prezentovať svoje výsledky na Internete.
Poskytneme Vám subdoménu podľa Vašeho výberu, sprístupníme databázu a vytvoríme prístup do systému Sport Management System ONE, pomocou ktorého si sami budete riadiť Vašu súťaž/ligu.
Ak sa k nám chcete pripojiť napíšte nám odkaz, budeme Vás kontaktovať.
NA ČOM BEŽÍME
Pre projekt ostz.sk bol vytvorený systém na zadávanie a evidenciu športových stretnutí
SPORT MANAGEMENT SYSTEM ONE
Je to plne konfigurovateľný systém na správu obsahu webových stránok stolnotenisových súťaží a líg. Poskytuje všetky možnosti evidencie (zadanie družstiev, zadanie súpisiek, nastavenie ligy, generovanie rozpisov, zápis výsledkov, vytvorenie rebríčkov a tabuliek) a prezentácie súťaže (zobrazenie výsledkov, rozpisov, rebríčkov, štatistík).